Naši projekti

Aerodrom Nikola Tesla

Sanacija kolovozne konstrukcije platforme “A” i saobraćajnica ispod avio mostova na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu

Rušenje delova i oštećenja postojeće platforme “A” sa zamenom armiranobetonskom konstrukcijom i krpljenje postojećih rupa eksmalom i zalivanjem pukotina na platformi i saobraćajnici

Investitor: Preduzeće za puteve “Beograd” Beograd

Ulica Kralja Aleksandra - Obrenovac

Izvođenje radova u ulici kralja Aleksandra u Obrenovcu

Rekonstrukcija postojeće ulice sa zemljanim radovima, izradom nove konstrukcije kolovoza i trotoara i postavljanjem nove kanalizacione mreže.

Investitor: Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca

CASH & CARYY RODIC - Zemun

Asfalterski radovi ispred “CASH & CARRY “RODIĆ” u Zemunu

Asfalterski radovi (BNS, AB) pristupne saobraćajnice od Autoputa do novog objekta, lokalnih puteva na gradilištu i parkinga ispred objekta.

Investitor: “ELITA – COOP” Beograd

Centralni trg u Rumi

Uređenje centralnog trga u Rumi

Uređenje postojećeg trga sa izradom nove fontane, nivelisanjem terena, postavljanjem betonskih ploča I rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione mreže.

Investitor: Javno preduzeće za izgradnju Rume

Magistralni put M4 Valjevo - Loznica

Rekonstrukcija i proširenje postojećeg magistralnog puta sa sanacijom dva klizišta, ojačanjem kolovozne konstrukcije, izradom novih, sanacijom i produženjem postojećih propusta i izradom potpornih i obložnih zidova uz odvijanje saobraćaja za vreme izvođenja radova.

Investitor: Preduzeće za puteve “Beograd” Beograd

Most Grebenac kod Bele Crkve

Asfalterski radovi na mostu preko kanala DTD. Kao kooperant firme „INTER – MOST“, izvodio je asfalterske radove na još nekoliko mostova: most preko Ibra u Kraljevu, most preko rekeMoravice, most na putu L-410 kod Prigrevice.

Investitor: “INTER – MOST” A.D. Beograd

Prodajni centar Pevec

Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji saobraćajnica i spoljašnjeg uređenja Prodajnog centra “Pevec”

Izvođenje asfalterskih radova na saobraćajnicama i parkinzima.

Investitor: “ELITA-COOP” Beograd

Tamnavska ulica u Obrenovcu

Početak radova na izradi obilaznice oko Obrenovca, od pumpe “Jugopetrol” do mosta na Kolubari. Izvođenje zemljanih i asfalterskih radova. Tokom 2008. godine nastavljeni su radovi na izradi i popločavanju trotoara.

Investitor: Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca