Kvalitet jači od betona!

Kvalitetnim i efikasnim radom, izvršenim poslovima u definisanim rokovima, uspeli smo da steknemo poverenje poslovnih partnera sa kojima nastavljamo saradnju iz godine u godinu

Naše usluge

Iza našeg višegodišnjeg uspeha stoje građevinski projekti koji su rađeni iz oblasti niskogradnje, od izgradnje auto-puteva, ulica, trotoara, mostova, gradskih trgova, parkinga, transporta i sličnih radova. Težimo ka ostvarivanju novih poslovnih mogućnosti kojim pružamo rast privredi zemlje i podstičemo napredak uslovima koje ispunjavamo.

 • Razne vrste iskopa u svim vrstama materijala
 • Transport svih vrsta materijala od deponija do gradilišta
 • Izradu nasipa od svih vrsta materijala
 • Izradu tucaničkih zastora
 • Humuziranje i uređenje svih površina oko objekata
 • Oivičavanje ivičnjacima svih veličina
 • Popločavanje pločama svih veličina i oblika sa pripremom podloge
 • Radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije
 • Izradu parkinga od raster elemenata sa pripremom podloge
 • Betoniranje ploča trotoara svih širina
 • Betoniranje svih vrsta potpornih i obložnih zidova
 • Izrada zidova od armirane zemlje svih visina
 • Betoniranje svih tipova šahti i okana za sve vrste instalacija
 • Zalivanje svih vrsta pukotina masama na saobraćajnicama, platformama, rampama, mostovima sa asfaltnim i betonskim kolovoznim zastorom
 • Asfaltiranje u slojevima svih tipova saobraćajnica, trotoara i parkinga uz saobraćajnice
 • Asfaltiranje svih platoa oko svih tipova objekata
 • Betoniranje i asfaltiranje podova u industrijskim halama
 • Razne vrste građevinskih radova u visokogradnji (stambeni, poslovni objekti), kao što su zidarski, tesarski, podopolagački, krovopokrivački i elektro radovi
 • Hidroizolacione radove na mostovima

Galerija projekata

Saobraćajnica oko hale

Nekategorisani putevi po opstinama

Stop Shop Sremska Mitrovica 

Moštanica

JP Putevi Srbije Saobraćajnica

Istra Benz Plini

Mega Market Sunce

Vetro Park

Hladnjača Vršac

Aerodrom Nikola Tesla

Bulevar Kralja Aleksandra – Obrenovac

Cash and Carry Rodić

Centralni trg – Ruma

Ford centar – Novi Beograd

Ibarska magistrala

Most Grebenac – Bela Crkva

Obilaznica

Pevec

Ulice u Beogradu 

Tamnavska ulica – Obrenovac

Parkinzi po opštinama